NaNoWriMo

Mõttes ja plaanis on hakata sisulisemalt tegelema kirjutamisega – selle harjumuse kujundamisega elu osaks. Mitte, et ma sellega üldse poleks tegelenud, vaid lihtsalt pühendan aega kirjutamise osakaalu suurendamiseks, puuduvate või nõrgal järjel osaoskuste süsteemsemaks õppimiseks ning omandamiseks. Püüdluse toetamiseks liitusin NaNoWriMo’ga.

Sisulises plaanis haun ja küpsetan juba mõnda aega mitmeid projekte, mida algatada ning jätkata nendega, mis pooleli. Tehnilises plaanis on kõik vajalik olemas. 20211208T021159